ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ УЧНЯ ДО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

10.02.2022

- заява встановленого зразка подається  через  портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» https://school.isuo.org/ та особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу;

 - копія свідоцтва про народження (оригінал для затвердження копії);

 - медичну довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о* «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

 - документ,  що вказує на першочерговість зарахування (оригінал і копія). Перелік вказано в попередньому розділі. 

- згода на обробку персональних даних (формується автоматично на порталі «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» https://school.isuo.org/ та підписується при  особистій подачі документів). 

- фото дитини 3х4 – 4 шт.

 

Всі документи подаються у файл-пакеті + 5 чистих аркушів паперу формату А4