ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ УЧНЯ ДО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

04.12.2021

- заява встановленого зразка подається особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу ;

 

- копія свідоцтва про народження (оригінал для затвердження копії);

 

- оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о* «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

 

- паспорт одного з батьків для підтвердження місця проживання + копія 1 і 11 сторінок

 

- оригінал і копія іншого документа, що вказує на першочерговість зарахування

 

- згода на обробку персональних даних (подається особисто)

 

- фото дитини 3х4 – 4 шт.