НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ!

01.12.2021

МИ - ІНТЕЛЕКТ  УКРАЇНИ!
На уроках інтегрованого курсу "Я пізнаю світ" вже з 2 класу відбувається введення до науки фізики.
Проходить цей процес поступово, методом спостережень і досліджень.  
Учні 2 - Б класу з легкістю опановують,  здавалося б,  складну науку, бо власноруч  проводять досліди, що підтверджують або спростовують висловлені ними ж гіпотези. 
STEM - освіта в 2 класі - це реально!

WE ARE THE INTELLIGENCE OF UKRAINE!
In the lessons of the integrated course "I know the world" from the 2nd grade there is an introduction to the science of physics.
This process takes place gradually, by the method of observations and research.
Students in grades 2 - B easily master the seemingly complex science, because they conduct their own experiments that confirm or refute the hypotheses expressed by them.
STEM - education in 2nd grade - it's real!