Всеукраїнська науково-практична конференція

25.11.2021

В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКИ ЯК СКЛАДОВОЇ STEM-ОСВІТИ», яка відбулася 25 листопада 2021 року у місті Чернівці на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (онлайн) вчителі Чернівецького ліцею No4 взяли активну участь.
Галичанська Ірина Василівна - вчитель географії представила тези на тему впровадження STEM-освіти на уроках географії, де висвітлила основні переваги такої форми діяльності в рамках розвитку творчого та компетентністного учня.
Яшан Богдан Олегович - керівник гуртка “Робототехніки” та Скрипничук Наталія Сергіївна вчитель інформатики представили свою роботу з теми інтеграції курсу робототехніки як одного із напрямів STEM-освіти при вивченні шкільного курсу інформатики. У тезах визначивши спільні риси при викладанні та представили особистісне бачення інтеграції в умовах викладання.
Метою конференції стало об’єднання зусиль учених та вчителів-практиків з різних регіонів України щодо впровадження STEM-освіти, зокрема шляхом навчання основам технологій та робототехніки. За результатами конференції всі учасники отримають сертифікати та опублікують тези у збірнику матеріалів конференції.


The All-Ukrainian scientific-practical conference "METHODICAL SYSTEM OF TEACHING THE BASICS OF TECHNOLOGY AND WORK ENGINEERING AS A COMPONENT OF STEM-EDUCATION" took place on November 25, in Chernivtsi.

Halychanska Iryna Vasylivna, a teacher of geography, presented theses of the introduction of STEM-education in geography lessons, where she highlighted the main advantages of such activities.
Yashan Bohdan Olehovych, the head of the club "Robotics", and Skrypnychuk Natalia Sergiivna, teacher of computer science, presented their work on the integration of the course of robotics as one of the areas of STEM-education. 
Following the conference, all participants will receive certificates and publish these.