КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

28.08.2020

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text